เมืองนคร

นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ในอดีตเมืองนคร มีเมืองบริวารมากถึง 12 เมือง จึงมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมือง 12 นักษัตร”