(คลิป) กฟผ.เดินหน้าโครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย

1432
views
เคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย

กฟผ.เดินหน้าโครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย

วันนี้ (9 มิ.ย.63) นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ ได้เข้าพบนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องปฏิบัติงานศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย และการรับฟังข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการส่งกำลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณอำเภอเกาะสมุย

เคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย

และบริเวณใกล้เคียงอย่างมั่นคงและเชื่อถือได้ในระยะยาวโดยการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกาะสมุย (ก่อสร้างใหม่) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร

เคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย

นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ระบุว่า ปัจจุบันสายเคเบิลใต้ทะเลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 33 กิโลโวลต์ ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง กฟผ.จึงได้ดำเนินโครงการระบบเคเบิลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ซึ่งอยู่คนละแนวกับโครงการของ กฟภ.

เคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย

โดยจะมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE เพื่อเสนอความเห็นชอบการก่อสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณต่างๆ ด้วย ซึ่ง กฟผ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือ บ.อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เพื่อดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เดือนเมษายน 2563-พฤษภาคม 2564 ส่วนการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2569

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE