องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

520
views

นครศรีธรรมราช – พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2566

วันนี้ (14 ก.ย.66) เวลา 13.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน

โอกาสนี้ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากการได้มาตรวจติดตามในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นในบางส่วนแล้ว เช่น สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับโรงเรียน เยี่ยมชมผลงานโดยในส่วนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ได้ชมทักษะฝีมือนักเรียน อาทิ การสอนการทำเบเกอรี่ให้กับนักเรียน การสอนทำน้ำยาล้างจาน แชมพู การทำงานประดิษฐ์ ทำผ้ามัดย้อม ทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ตัดผม สอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา ต่อจากนั้นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้พูดคุยซักถามความเป็นอยู่และการศึกษากับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8

นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 67 ตารางวา มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง มีบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการครู 42 คน วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน ครูวิกฤต 1 คน และนักการภารโรง 1 คน ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 810 คน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล จำนวน 44 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 545 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 221 คน เบื้องต้นทางโรงเรียนมีความต้องการระบบโซล่าเซลล์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้า และอุปกรณ์การทำขนมและเบเกอรี่ สำหรับนักเรียนและบุคลากรในการสร้างรายได้เพิ่ม

พร้อมกันนี้องคมนตรีมีความห่วงใยต่อสภาพอากาศบริเวณอาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากมีหลังคาค่อยข้างต่ำ ส่งผลให้อากาศไม่ถ่ายเทและอบอ้าว โดยขอให้มีการปรับปรุงและเสนอค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวไปทางมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังห่วงใยต่อโรค LD หรือภาวะโรคการเรียนรู้บกพร่องในกลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานหน่วยเกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือทางโรงเรียน

จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันจัดการศึกษา 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 118 คน ข้าราชการครู 8 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน นางพิมมณี เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีความต้องการระบบโซลาเซลเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเช่นกัน

การเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2566 เพื่อตรวจติดตามเยี่ยมชมการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (บ้านปลายแหลม) อำเภอปากพนัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 อำเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE