เช็กด่วน !!! “รถไฟ” พร้อมเดินรถ 108 ขบวน ข้ามจังหวัด 11 มิ.ย.นี้

1415
views
รถไฟ

รถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) พร้อมเปิดเดิน “รถไฟ” ให้บริการ 108 ขบวน 11 มิถุนายนนี้ หลัง ศบค. ผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัด

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถไฟโดยสารทางไกล ขบวนรถไฟชานเมือง ขบวนรถไฟธรรมดา และขบวนไฟรถท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 108 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง ระยะที่ 3 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับขบวนรถไฟที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้

1. ขบวนรถไฟโดยสารทางไกล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

รถไฟ

รถไฟสายเหนือ

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 7 และขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 9 (กรุงเทพ – เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 8 และขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 10 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 23 ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 71 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) และขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 25 (กรุงเทพ – หนองคาย) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 3 ขบวน

ประกอบด้วย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 24 ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 72 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) และขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 26 (หนองคาย – กรุงเทพ)

รถไฟ


รถไฟสายใต้

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 31 (กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่) ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก) ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 43 (กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี) ขบวนรถไฟด่วนที่ 83 (กรุงเทพ – ตรัง) และขบวนรถไฟเร็วที่ 175 (ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก) (**ขบวนรถที่ 31 และ 37 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ขบวนรถไฟที่ 83 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีบางสะพานใหญ่ และชุมพร**)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 32 (ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ) ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 38 (สุไหงโกลก – กรุงเทพ) และขบวนรถไฟด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 40 (สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ) ขบวนรถไฟด่วนที่ 84 (ตรัง – กรุงเทพ) และขบวนรถไฟเร็วที่ 176 (สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่) (**ขบวนรถที่ 32 และ 38 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และขบวน 84 งดให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และบางสะพานใหญ่ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว)

รถไฟ

2. ขบวนรถไฟชานเมือง และขบวนรถไฟธรรมดา และขบวนรถไฟท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 88 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

2.1 สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 15 ขบวน

2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 12 ขบวน

2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 18 ขบวน

อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE