ผวจ.นครฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย (คลิป)

824
views
ผวจ.นครฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องให้เลือด พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ผวจ.นครฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

วันนี้(10 มิ.ย.63)นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย ที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตพร้อมทั้งให้กำลังใจและชื่นชมประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ด้วย โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทุกวันพุธ เวลา 11.00-16.00 น.

ผวจ.นครฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นๆ ด้วย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการรับบริจาคโลหิตทุกประการ ทั้งแต่การกรอกประวัติตัวเอง การซักประวัติเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ วัดความดันโลหิต เจาะเลือด รวมทั้งการนั่งรอคิวการบริจาคโลหิต เนื่องจากเตียงไม่ว่าง โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ผวจ.นครฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตน้อยลง ทำให้สถานการโลหิตทั่วประเทศขาดแคลน ดังนั้นสภากาชาดไทยโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตนได้มอบหมายให้นายอำเภอช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดในการพิจารณาร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งทำให้ได้โลหิตมาเก็บสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นเพิ่มมากขึ้น

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ร่วมบริจาคโลหิตด้วยกัน ซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะก่อนบริจาคมีการตรวจเช็คร่างกายก่อน โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อนขอเชิญชวนด้วย ซึ่งเราสามารถบริจาคโลหิตได้ 3 เดือนต่อครั้ง จนถึงอายุ 65 ปี สำหรับตนเคยบริจาคโลหิตมาแล้วหลายสิบครั้งแต่ไม่ได้เก็บบัตรไว้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE