“น้ำตกเหนือฟ้า” น้ำจากแหล่งธรรมชาติที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย

7318
views
น้ำตกเหนือฟ้า

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง อาจจะไม่คุ้นชินกับการนำน้ำสะอาดจากน้ำตกมาดื่มได้ทันที แต่ผู้ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาดื่มได้ หลังผ่านการรับรองว่า มีคุณภาพน้ำระดับดีมาก

อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีน้ำตามธรรมชาติที่ผู้คนในพื้นที่เชื่อว่า เป็นน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย

น้ำตกเหนือฟ้า


ไม่เพียงเป็นน้ำสะอาดจากต้นน้ำตามธรรมชาติ ก็คือแม่น้ำตาปีเท่านั้น แต่ยังผ่านการทดสอบจากนักวิชาการสาธารณสุขว่า แหล่งน้ำบริเวณน้ำตกเหนือฟ้า อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีคุณภาพน้ำระดับดีมาก ได้คะแนนถึงร้อยละ 93

น้ำตกเหนือฟ้า
ชาวตำบลพิปูน บอกว่า การมีน้ำสะอาดเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ยิ่งประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ยิ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ

น้ำตกเหนือฟ้า
ด้านผู้นำท้องถิ่น อาศัยการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ ด้วยงานงดเว้นกิจกรรมทุกประเภท ที่ส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำ
ที่มา – workpointtv

น้ำตกเหนือฟ้า

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE