ม.ทักษิณร่วม กับ ม.ราชภัฎนครฯ รับสมัครงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด ระยะ 2

2230
views

ม.ทักษิณ ร่วมกับ ม.ราชภัฎนครฯ รับสมัครงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด ระยะ 2

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระยะ 2

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการจัดสรรงบประมาณ ระยะ 2 จำนวน 996 อัตรา พื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา จำนวน 166 ตำบล จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง 65 ตำบล จำนวน 390 อัตรา จังหวัดสงขลา 52 ตำบล จำนวน 312 อัตรา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 49 ตำบล จำนวน 294 อัตรา ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ และปากพนัง

เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครชุมชน” สู้ภัยโควิด ระยะ 2 ปฏิบัติงานในพื้นที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนงานด้านวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีภูมิลำเนาหรือ พำนักอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท หรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาท มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางระบบออนไลน์โดยผ่าน Account gmail.com ได้ที่ https://qrgo.page.link/pzP9n ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 091-1705840, 088-7601006

ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการเป็น “วิศกรสังคม” สู้ภัยโควิด ระยะที่ 2 จำนวน 156 อัตรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง รองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 138 อัตรา 10 อำเภอ

ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี นบพิตำ สิชล ท่าศาลา พิปูน ลานสกา ขนอม ทุ่งใหญ่ และช้างกลาง

พื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 18 อัตรา พื้นที่อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา ผู้ที่สนใจสามารยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, หรือส่งใบสมัครทาง online ได้ที่ https://www.nstru.ac.th, Facebook Fanpage ศูนย์ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

↗️
SHARE