นครศรีธรรมราช จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี 2563

1310
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2563

ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และสวนสาธารณศรีธรรมโศกราช

โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาหลากหลาย อาทิ การรณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีขาว และ ลด ละ เลิกอบายมุข และรักษาศีล 5 พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช พิธีทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา และพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 เป็นต้น

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE