สุข สมบูรณ์ บ้านขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช

3625
views
บ้านขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช

บ้านขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช / มีน้ำ มีชีวิต มีความอุดมสมบูรณ์ บริเวณลุ่มน้ำปากพนังในอดีต นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ประสบปัญหาในเรื่องของ “น้ำ” ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำรงชีวิตของประชาชน จนกระทั่งได้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์

และได้มีการสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม สาเหตุของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เมื่อมีการสร้างประตูระบายน้ำขึ้นจึงทำให้พื้นที่โดยรอบและผู้คนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์จวบจนทุกวันนี้ เพราะเมื่อมีน้ำ คือ การมีชีวิต

อยู่ กิน ใช้ สร้างประโยชน์จากต้นจาก นอกจากการผลิตน้ำตาลจากแล้ว ชาวบ้านที่นี่ยังสามารถนำประโยชน์ในส่วนต่างๆของจาก มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อีกมากมาย ด้วยการนำส่วนต่างๆของจากมาปรุงอาหาร เป็นทั้งของคาวและหวานได้ครบครัน และมีผลพลอยได้จากกระบวนการทำน้ำตาลจาก มาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารอีกด้วย

ลูกจาก

ซึ่งนับได้ว่าชาวบ้านขนาบนากนั้น มีความผูกพันและก่อเกิดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นที่เกี่ยวพันกับต้นจากเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ ด้วยรายได้จากการทำจาก หรือการทำมาหากิน ที่มีส่วนต่าง ๆ ของต้นจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในการหล่อเลี้ยงและสร้างชีวิต
ที่มา – thaipbs.or.th

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE