จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

301
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการหล่อเทียนพรรษาอย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เสริมสิริมงคล ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เวลา 15.00 น. วันเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาที่ชาวนครศรีธรรมราชร่วมกันหล่อดังกล่าว ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งหลังประกอบพิธีสมโภชแล้วจะมีการมอบเทียนพรรษาให้อำเภอละ 2 ชุด

 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่อำเภอละ 2 วัด ส่วนเทียนพรรษาพระราชทาน กำหนดถวาย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดพระนคร และวัดมุมป้อม ตามลำดับ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกายเน้นชุดสุภาพสีขาวหรือสีนวล นักเรียนนักศึกษาแต่งชุดตามสังกัด

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคิด-19 ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 4714

– สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์