นายกฯเห็นใจพื้นที่ภาคใต้ ระบบคมนาคมขนส่งไม่พร้อม

1604
views

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นใจพื้นที่ภาคใต้ระบบคมนาคมขนส่งไม่พร้อม สั่ง กระทรวงคมนาคม ศึกษาเส้นทางใหม่ ไม่ทับเส้นทางเดิม ขอความร่วมมือพรรคการเมือง ให้ความร่วมกับรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นชี้แจงนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่อภิปรายว่ารู้สึกผิดหวังการจัดการระบบคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ทำให้เสียโอกาสการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานคมนาคม ว่า รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนทุกภาค ทุกกลุ่มจังหวัด เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาจากฐานข้อมูลเดิม ว่าจะพัฒนาอย่างไร และบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์

ส่วนตัวรู้สึกเห็นใจ และสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาในเรื่องนี้แล้ว ยืนยัน จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดก่อน ว่าขั้นตอนแรกจะดำเนินการอย่างไร จะสามารถต่อเส้นทางไหนได้บ้าง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน หรือ ลดระยะทางลงไป จากนั้นจะพัฒนาไปสู่การทำเส้นทางตรง ซึ่งหลายอย่างต้องอาศัยพื้นที่ และศึกษารายละเอียดอีกครั้ง ทั้งหมดนี้กระทรวงคมนาคมได้รับเรื่องนี้ไปแล้ว ดังนั้นขอให้สบายใจได้ วันนี้ก็มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาโครงการต่างๆ เหล่านี้ หากเป็นไปได้ก็จะเร่งรัดให้เร็วขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ คือ เราได้มีการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าพัฒนามากกว่าในช่วงที่ผ่านมาพอสมควร เพราะตนเห็นใจคนภาคใต้ ส่วนเรื่องสนามบินจังหวัดตรัง มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำ จะเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมขนส่งใหม่ทั่วประเทศ ในระยะต่อไป ขณะนี้กำลังให้กระทรวงคมนาคมศึกษาทำแผน ในการเชื่อมโยงทำเส้นทางคมนาคมสายไหม ตะวันตกตะวันออก เหนือใต้ กลางอีสาน ที่จะไม่ทับเส้นทางเดิม แต่จะต้องไปศึกษาหาพื้นที่ให้ได้ และเมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ประชาชนทราบต่อไป และโดยจะก่อสร้างพร้อมกัน เพราะเป็นการบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งขั้นตอนต่างๆ จะมีการเสนอให้ประชาชน สังคม และสื่อมวลชนทราบต่อไป

พร้อมขอความร่วมมือกับทุกพรรค ว่าให้ความร่วมมือกับรัฐบาล หากรักประชาชนจริง พร้อมยืนยัน จะดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส่เป็นธรรม และสุจริต

เนื้อหาต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE