ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบค่าสินไหมทดแทน แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถ

1473
views

วันนี้ (2 กรกฏาคม 63) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 3 ราย โดยมีนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (คปภ.) ทายาทผู้ประสบภัย ผู้แทนบริษัทซับบ์สามัคคีประกันภัยฯ และผู้แทนบริษัทสหมงคลประกันภัยฯ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการมอบค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กธ ๒๔๕๕ ปราจีนบุรี ได้เสียหลักชนต้นไม้ข้างทางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน และได้รับบาดเจ็บ 2 คน โดยเหตุเกิดที่หน้าจุดตรวจตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุรายใหญ่ ทางสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ประสานให้บริษัทประกันภัย ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ที่เสียชีวิต 3 ราย ประกอบด้วย ทายาทนางสาวรุไกย๊ะ หมื่นศรีรา ,ทายาทนายสมศักดิ์ หมื่นศรีรา และทายาทเด็กหญิงเกวลิน โต๊ะกา ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทซับบ์สามัคคีประกันภัยฯ จำนวน 150,000 บาท และบริษัทสหมงคลประกันภัยฯ 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นรายละ 1,650,000 บาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวแสดงความเสียใจพร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ขณะที่ นายนุกูล สวนขวัญ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๙ (สงขลา) และ นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กล่าวว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเส้นทางการจราจรที่ไม่คุ้นเคย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186”

ด้านนายสัญญา ศรีเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภาคใต้ กล่าวว่า บริษัทสหมงคลประกันภัย โดย ร.อ. รชฎ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบใด้คุณปัญญา พรมดวง ผช.กรรมการ ผจก.ฝ่ายสินไหม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการมอบสินไหมทดแทน ในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับเพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. กรณีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะถึงขนาดที่กำหนด จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท

โดยไม่มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด และปรับความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยกำหนดเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หากประชาชนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทางรถ จะได้รับความคุ้มครองทั้งจากประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อราย โดยมีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE