นายกรัฐมนตรี เตรียมวางยุทธศาสตร์คมนาคมใหม่ทั้งประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชน

1067
views

นายกรัฐมนตรี เตรียมวางยุทธศาสตร์คมนาคมใหม่ทั้งประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชน

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ศึกษา ทำแผน การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างเส้นทางการคมนาคมสายใหม่

ที่ไม่ทับซ้อนกับเส้นทางเดิม ทั้งภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ ใต้ กลาง อีสาน นั่นคืออนาคตของเราในวันข้างหน้า

การก่อสร้างจะดำเนินการอย่างเป็นระบบพร้อมกันทีเดียว ทั้งถนน ทางรถไฟคู่ขนาน ร่องระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ เป็นการบริหารงานแบบบูรณาการ

ซึ่งจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ตามเส้นทางคมนาคมที่กำลังจะก่อสร้าง

ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทุกพรรคให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ของประชาชน รัฐบาลจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสุจริต

↗️
SHARE