ผู้ว่าฯเมืองคอน รับมอบภาพวาด “พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

1345
views

วันที่ 2 ก.ค. 63 ผวจ.นครศรีธรรมราช รับมอบภาพวาด “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ก่อนนำไปติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแล้วที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีจะมีโอกาสให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และบุคคลสำคัญในทุกระดับ การนำเอาความสวยงาม อัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช มานำเสนอ

เพื่อเป็นการต้อนรับถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งของจังหวัด กอปรกับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเอง มีสถาบันการศึกษาและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งความลงตัวดังกล่าวจะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้อย่างดี

ขณะที่นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางวิทยาลัยยินดีที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางจังหวัด ซึ่งจากนี้จะนำความสามารถและผลงานของบุคลากรออกประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภาคส่วน เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

สำหรับภาพ “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” เป็นภาพวาดที่ใช้เทคนิคสีอะครีลิก บนผ้าใบ ขนาด 125×266 เซนติเมตร ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานโดย นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และนายทวิพจน์ บุญเหลือ ครูแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม สังกัดวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ซึ่งภาพวาดดังกล่าวสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ อันมีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราช ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง

โดยภาพวาดดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จากภาพถ่ายต้นแบบ Bird ‘s eye view หรือมุมนกมอง ซึ่งเป็นทัศนียภาพมุมสูง ใช้วิธีการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยนายศราวุธ รามณี ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE