นครศรีธรรมราช ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ

335
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563

วันนี้(3 ก.ค. 63) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563

โดยมีนายสุเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 นายไสว เขียวจันทร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน สำหรับพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ จำนวน 4,910 ตัว

ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายจะดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 56 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนตามโครงการฯ ได้รับสัตว์ จำนวน 62 ตัว ประกอบด้วย โค 61 ตัว และ กระบือ 1 ตัว

โดยการประกอบพิธีในครั้งนี้มีการมอบเอกสารสิทธิ์ จำนวน 9 ราย และมอบสัญญายืมโค-กระบือ จำนวน 13 รายแก่เกษตรกรในโครงการฯ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่แล้ว จำนวน 17 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 856 ตัว ประกอบด้วย แม่โค จำนวน 850 ตัว และแม่กระบือ จำนวน 6 ตัว

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

โดยภายในบริเวณงานได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การบริการผ่าตัดทำหมัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายจะทำการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้อย่างน้อย 12,000 ตัวทั่วประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช