ผู้ว่าฯ เมืองคอน ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

2738
views

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

วันนี้ (8 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 งานบุญประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด และถือเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้อนุรักษ์สืบทอดมายาวนาน ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับ และร่วมแสดงออกถึงความรักสามัคคี

โดยการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับและการประกวดหฺมฺรับ เพื่อชิงรางวัลหฺมฺรับทองคำพระราชทาน พร้อมงบพัฒนาจังหวัด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ จะเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช และพี่น้องชาวปักษ์ใต้ โดยตลอดทั้ง 10 วัน จะกำหนดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจครบถ้วนในทุกวัน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE