“มทร.ศรีวิชัย” อบรมเกษตรกรฉวางแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด

1665
views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ เกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น

โดยจัดอบรมให้กับเกษตรกรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การทำไวน์มังคุด น้ำส้มสายชูหมักจากมังคุด ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่


การทำไวน์มังคุด

ดูข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE