อธิการ ม.ราชภัฏนครฯ เตรียมแจ้งความ-โต้คำสั่งพักฯ มิชอบ ยื่นศาลปกครองและฟ้องศาลทุจริตฯรายตัว

3136
views

นครศรีธรรมราช – จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีมติ 16-2 เสียงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับคำสั่งการที่สภาสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตน แต่การสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตนคงไม่เกี่ยวกับเรื่องที่หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณที่ถูกโจรกรรมไปจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แต่มาจากปัญหาเรื่องพฤติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีข้อร้องเรียนจำนวนมากในหลายประเด็นด้วยกันตามที่เขาอ้าง แต่ตนยืนยันว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สภาไม่มีอำนาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

โดยผู้ที่มีอำนาจคือปลัดกระทรวง แต่จะต้องรายงานการสอบสวนการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง เสนอให้ปลัดกระทรวงพิจารณาสั่งพัก แต่กรณีนี้ตนไม่มีการกระทำผิดใดๆ ไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมาก่อน

“เรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอันเกี่ยวเนื่องมาจากผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริตไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายกระทำความผิดหลายท่าน จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะขจัดผมให้พ้นไปจากวิถีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่องนี้ผมจะยื่นศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้คุ้มครองชั่วคราวและสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ออกโดยมิชอบ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ม.157 อย่างชัดเจน หลังจากนั้นจะเข้ายื่นฟ้องเอาผิดกับสภามหาวิทยาลัย เป็นรายบุคคลทั้ง 16 คน ที่ร่วมกันลงมติพักการปฏิบัติหน้าที่ตนโดยมิชอบ”

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE