โครงการ ถนนวงแหวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

7037
views

ส.ส.เมืองคอน !!!ยังคงเดินหน้าพัฒนา เพื่อการสัญจรบนท้องถนน รองรับพระธาตุสู่มรดกโลกและความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประขาชนชาวนคร

เมื่อ (15 ก.ค.2563) รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต1 พรรคพลังประชารัฐ นครศรีธรรมราช ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ได้เสนอหารือที่ประชุมสภา 2 เรื่อง คือถนนเมืองนคร ถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออกของเมืองนครศรีธรรมราช หรือโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติและส่วนต่อขยายยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออกของเมืองถนนเทิดพระเกียรติเดิม เป็นถนนที่ยังไม่ต่ออยู่ 2 ช่วง

ช่วงแรกมีการออกพระราชฏีกาแล้ว คือที่สามแยกจังหูนไปยังถนนเทิดพระเกียรติประมาณ 30 กิโลเมตร ส่วนที่ 2 ที่ยังไม่ต่อ คือสามแยกศาลาบางปู ถึงสามแยกท่าแพ ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ใน 2 ส่วนนี้ อยู่ในแผนมีการออกพระราชฏีกาเรียบร้อยแล้ว แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลัวมีความล่าช้า จึงได้ร้องเรียนผ่าน ส.ส.ในพื้นที่
ส่วนด้านทิศตะวันตกคือวงแหวนเฉลิมพระเกียรติสี่แยกเบญจม อุโมงค์ลอดสี่แยกเบญจม ขอเพิ่มความสมบูรณ์เป็นถนน เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการจราจร

ส่วนเรื่องที่ 2 ที่จะนำเสนอคือถนนพุทธภูมิยาว 3 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในการรองรับพระธาตุเป็นมรดกโลก ซึ่ง 2 เรื่องที่ได้เสนอประธานในที่ประชุม เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งมือดำเนินการได้ทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีการสัญจรไปมาบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.

สำนักข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงาน พรรคพลังประชารัฐ นครศรีธรรมราช
ภาพประกอบจาก Google Earth ชมคลิป https://bit.ly/32vAdrs

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE