ผู้ครอบครองหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ ที่ถูกโจรกรรมทยอยส่งคืน ศูนย์บิณฑบาตหนังสือบุดสมุดข่อย

1190
views

ผู้ครอบครองหนังสือบุดโบราณที่ถูกโจรกรรมครั้งใหญ่ทยอยส่งคืนศูนย์บิณฑบาตคืน-พระสงฆ์อนุโมทนาวอนขอบิณฑบาตหนังสือคู่แผ่นดินคืนโดยไม่มีการขยายผลใดๆ

ผู้ครอบครองหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณถูกโจรกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ส่งหนังสือบุดชุดแรกคืน โดยพระครูเหมเจติยาภิบาล พระสังฆาธิการประจำศูนย์ได้รับจากไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 กล่องใหญ่ ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดต้องรอทุกฝ่ายมาเปิดกล่องพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 คาดว่าจากน้ำหนักและขนาดกล่องมีมากกว่า 10 เล่ม หนึ่งในนั้นมีหนังสือบุดพระมาลัยของวัดใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช รวมอยู่ด้วย

ผู้ครอบครองส่งตรงมาจากจังหวัดขอนแก่น ทันทีที่รับพระครูเหมเจตยาภิบาล ทำลายชื่อและที่อยู่ผู้ส่งทัน ตามเจตนารมย์ที่ประกาศรับคืนหนังสือบุดกลับคืนสู่แผ่นดินนครศรีธรรมราช สำหรับกล่องหนังสือบุดนั้นตามขนาดคาดว่าจะเป็นหนังสือบุดขาวและบุดดำ โดยผู้ส่งได้เขียนข้อความว่า “กราบขอโทษนะครับ” และ “ซื้อคืนถวายกับพี่ชาย”

พระครูเหมเจติยาภิบาล คณะสงฆ์ศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุดสมุดข่อย คืนซื้อโดยสุจริตโดยไม่รู้ว่าถูกโจรกรรมมา ถือเป็นสมบัติของชาติเป็นองค์ความรู้ของคนโบราณที่ทำให้มีบ้านมีเมืองอยู่ในเอกสารเหล่านี้ตกทอดกันรุ่นต่อรุ่นบางชิ้นมีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ผ่านมือผู้รักษากี่รุ่นก่อนจะถึงมือพวกเรา

หนังสือบุดทั้ง 3 กล่องนั้น ได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยภายในสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนที่นัดหมายตำรวจที่รับผิดชอบคดี เจ้าหน้าที่หอสมุดและสำนักศิลปากรที่ 12 รวมทั้งพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิด

บันทึกรูปพรรณสัณฐานของหนังสือบุดทุกเล่มก่อนที่จะมอบให้อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่


#เพจมีดี_นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE