เดือนสิบ 2563 กลับบ้านทำบุญ New normal

47395
views

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากทางศาสนาพราหมณ์และการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาในภายหลัง มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ

ประเพณีวันสารทไทย หรือวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งการทำบุญในเดือน 10 ก็จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันบุญแรก หรือวันรับตายาย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กันยายน 2563 และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นบุญหลัง หรือวันส่งตายาย

ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ถือว่าพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่าเปรตนั้น จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และกลับไปสู่นรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ดังนั้น จึงมีการทำบุญในสองช่วง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำบุญกันในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือวันส่งตายาย เพราะมีความสำคัญมากกว่า แต่ก็จะมีบางครอบครัวก็จะทำบุญทั้งรับและส่ง

ทำบุญวันสารทเดือนสิบ

ความเป็นมาของงานเทศกาลเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช “งานเทศกาลเดือนสิบ” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2466 ที่สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช เพื่อหาเงินสร้างสโมสรข้าราชการซึ่งชำรุดมากแล้ว โดยในช่วงนั้นพระภัทรนาวิก จำรูญ (เอื้อน ภัทรนาวิก) ซึ่งเป็นนายกศรีธรรมราชสโมสร และพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานประจำปีขึ้นพร้อมทั้งมีการออกร้านและมหรสพต่างๆ โดยมีระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน 3 คืน จนกระทั่งถึงปี 2535 จังหวัดได้ย้ายสถานที่จัดงานจากสนามหน้าเมืองไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งมีบริเวณกว้าง และมีการจัดตกแต่งสถานที่ไว้อย่างสวยงาม

ประเพณีทำบุญเดือนสิบในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับและการประกวดหฺมฺรับ เพื่อชิงรางวัลหฺมฺรับทองคำพระราชทาน พร้อมงบพัฒนาจังหวัด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563

ประเพณีสารท เดือนสิบ 2563

รับตายาย : แรม 1 ค่ำ เดือน 10 (พฤหัสฯที่ 3 กันยายน 63)

วันจ่าย : แรม 13 ค่ำ เดือน 10 (อังคารที่ 15 กันยายน 63)

วันแห่หมฺรับ : แรม 14 ค่ำ เดือน 10 (พุธที่ 16 กันยายน 63) (บางวัด:ยกหฺมฺรับ บังสุกุลส่งตายาย ชิงเปรต)

บังสุกุล ส่งตายาย ชิงเปรต : แรม 15 ค่ำ เดือน 10 (พฤหัสฯที่ 17 กันยายน 63) (ยกหฺมฺรับ บังสุกุล ส่งตายาย ชิงเปรต)

งานเดือนสิบ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE