เมืองคอน | จัดประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2656
views
ประชันหนังตะลุง

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ ประจำปี 2563

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและเป็นการสืบทอด ส่งเสริม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะหนังตะลุงที่สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมผลงาน(วีซีดี)ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 สำหรับขั้นตอนการประชันหนังตะลุง มีดังนี้ วันที่ 3-4 กันยายน 2563 พิจารณาคัดเลือกคณะหนังตะลุงรอบที่ 1 จากใบสมัครและผลงานผ่านวีซีดี ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 กันยายน 2563 คณะหนังตะลุงที่ผ่านการคัดเลือก จับสลากเพื่อแบ่งสาย และวันที่ทำการประชัน รอบที่ 2 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13,14 และ 15 กันยายน 2563 ทำการประชันรอบที่ 2 โดยคัดเลือกคณะหนังตะลุงที่ชนะในแต่ละคืน ๆ ละ 1 คณะเข้ารอบชิงชนะเลิศ รวม 3 คณะ และทำการประชันหนังตะลุงรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 กันยายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หนังตะลุงที่ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 50,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินสด 40,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบหนังตะลุงร่วมชมและเป็นกำลังใจแก่คณะหนังตะลุงได้ในการประชันรอบที่ 2 คืนวันที่ 13,14,15 และรอบชิงชนะเลิศ คืนวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 – 23.00 น. 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7531 0057.

↗️
SHARE