ผู้ว่าฯเมืองคอน เปิดงาน ‘เทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด’ ประจำปี 2563

1960
views

จ.นครศรีธรรมราช – ค่ำวันที่ 22 ส.ค.63 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด “งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

มีนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา กล่าวรายงาน โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอลานสกา ที่ร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ เพิ่มทักษะผลิตผลทางการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอลานสกา โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 17-26 สิงหาคม 2563

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ริ้วขบวนแห่และการประกวดขบวนรถผลาชาติ การสมโภชบวงสรวงผลไม้และพืชผลทางการเกษตร การประกวด/สาธิต/แข่งขันผลผลิตทางด้านการเกษตร การประกวดธิดามังคุดหวาน การประกวดบ้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลผลิตทางการเกษตร หมู่บ้านต้นแบบอาหารปลอดภัย การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลป การประกวดปติมากรรมรูปสัตว์ การเดินแบบผ้าพื้นเมืองการกุศล การออกร้านนาวากาชาด และการแสดงของเด็กนักเรียน นักศึกษาบนเวทีกลาง รวมทั้งการแสดงวงดนตรีและมหรสพต่าง ๆ เพื่อความบันเทิงมากมาย

งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า อำเภอลานสกาเป็นอำเภอที่เป้นหน้าตาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และชุมชนที่เข้มแข็ง การจัด “งานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2563 จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร และเผยแพร่ของดีมีคุณค่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของไม้ผลที่หลากหลายชนิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมังคุดเพื่อให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดภายนอกประเทศได้อย่างกว้างขวาง เพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากยิ่งขึ้นด้วย ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้นั้นด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องชาวลานสกาทุกคน อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่เที่ยวชมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย 100 %

งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดงาน ได้จัดให้มีริ้วขบวนแห่ของรถผลาชาติ ที่ตกแต่งด้วยผลไม้และพืชผักนานาชนิดอย่างสวยงามที่มีอยู่ในแต่ละตำบลของอำเภอลานสกาทั้ง 5 ตำบล ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เที่ยวชมงาน พร้อมจัดประกวดริ้วขบวนแห่ และรถผลาชาติทั้งประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

สำหรับ”งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดงานขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2536 ซึ่งการจัดงานในปีนี้นับเป็นปีที่ 28 แล้ว กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-26 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกสู่ตลาดพอดี

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE