เมืองคอน | จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม” ณ วัดบางพระ อ.ปากพนัง

1176
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม” ณ วัดบางพระ อ.ปากพนัง

วันที่ (28 ส.ค.63) ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม” ณ วัดบางพระ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ มีประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พุทธศาสนิกชน โดยให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาทั่วไป รวมทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ณ วัดบางพระ

หลังจากกล่าวคำปฏิญาณแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ การทาสีหอระฆัง เก็บกวาดฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณฐานเจดีย์ เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณภายในวัด ต่อจากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา นำปิ่นโตที่แต่ละคนหิ้วมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกคนรับประทนอาหารร่วมกัน

สำหรับวัดบางพระ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.เท่าไหร่ไม่ปรากฏชัด แต่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ พ.ศ. 2430 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในนวเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2531 และทรงสมโภช 100 ปีวัดบางพระ และทรงปลูกต้นประดู่บริเวณวัดแห่งนี้ด้วย

สำหรับนวเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวนกว่า 3 แสนบาท เป็นทุนประเดิมในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,973,909 บาท.

↗️
SHARE