ประกาศแล้ว วันโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 ทุกคน 21 กันยายนนี้

1605
views

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมโอนค่าตอบแทน อสม.สู้โควิด ย้อนหลัง 6 เดือนเข้าบัญชี อสม.ทุกคน 21 กันยายนนี้

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ มีการรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้คนละ 500 บาท

 อสม.

เป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติให้แล้วเมื่อ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนั้น หลังทำการหารือกับกรมบัญชีกลาง ได้ผลสรุปล่าสุด ว่า

วันที่ 21 กันยายนนี้ จะจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน อสม. อสส. แบบย้อนหลังโอนเข้าบัญชีแต่ละคนเป็นเงิน 3,500 บาทในครั้งเดียว โดยระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบ รวบรวมจำนวน อสม.

ที่จะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้เป็นปัจจุบันที่สุดก่อนทำการโอนเงิน เนื่องจากช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัว อสม. จากหลายกรณี เช่น เสียชีวิต เป็นต้น

 อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE