รองผู้ว่าฯ นคร | ปล่อยลูกปูม้า โครงการธนาคารปูม้า ชุมชนบ้านในถุ้ง

1411
views

นครศรีธรรมราช – วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ -๒๐.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปล่อยลูกปูม้าและร่วมการประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการธนาคารปูม้าและโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก BCG

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุม รวมทั้งมีอดีตเลขาธิการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารปูม้า ๘ ธนาคารในจังหวัด ซึ่งมาจากขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง ปากพนัง หัวไทร ร่วมในการนี้ด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช