สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ประชาชนศรัทธาพระพุทธศาสนา มีปัญญา ไม่ลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิด

925
views

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ รมต.อนุชา เข้าเฝ้า ทรงเน้นย้ำให้ประชาชนศรัทธาพระพุทธศาสนา มีปัญญา ไม่ลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิด

วานนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าร่วม 1 ชั่วโมง โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาเล่าถึงประวัติของพระองค์ท่านในการปฏิบัติศาสนกิจในอดีต และทรงสอนเรื่องหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง

ขณะที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ประชาชนชาวพุทธต้องศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ต้องมีปัญญาด้วย หากมีแต่ศรัทธา ไม่มีปัญญาก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิดได้ จึงต้องใช้คู่กันทั้งศรัทธาและปัญญา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE