เทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช 25-27 กันยายน 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัด

1893
views
เทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช 25-27 กันยายน 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัด

18 ก.ย.63 ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรรยา พูนพิพัฒน์ รองนายก อบต.นาทราย นายยูนาน ยุทธกาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.นาเคียน และนายสันติ หิมมะ บ้านแหลมโฮมสเตย์

เทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอาหารฮาลาล พัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานฮาลาล สร้างรายได้ให้กับชุมชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดเมนูเด็ดเมืองคอน “เฟ้นหาสุดยอดโรตี-ชาร้อนเมืองคอน” การแสดงบนเวทีโดยโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม การเสวนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล การประกอบธุรกิจมุสลิม โอกาสทางธุรกิจตลาดมุสลิม การท่องเที่ยวฮาลาล การออกร้านอาหารฮาลาลที่มีชื่อเสียง และอาหารฮาลาลที่ได้รับความนิยมอีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวมุสลิมและนักท่องเที่ยวทั่วไป เที่ยวชมงานเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7535 8336

เทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE