ดร.นฤมล เร่ง ช่างเมืองนครศรีธรรมราช ฝึกฝีมือ โชว์นักท่องเที่ยว

941
views

ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน สั่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่ง จัดอบรม-ทดสอบ ช่างเมืองคอน ฝึกทักษะ ฝีมือแรงงานในภาคการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมธุรกิจธุรกิจการท่องเที่ยว

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ได้สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งให้มีการทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตของที่ระลึก บริการ เพราะในช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ช่างเมืองนครศรีธรรมราช ฝึกฝีมือ โชว์นักท่องเที่ยว

โดยมอบหมายให้นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน จึงมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ด้านนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมภายในงานวันนี้ มีการจัดเสวนา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” โดยได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเสวนา

ดูต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE