พิธีเปิดงานประเพณี “ลากพระ-แข่งเรือเพรียว” ชิงถ้วยพระราชทานฯยิ่งใหญ่ 1 -5 ตุลาคม 2563

1492
views

เทศบาลเมืองปากพนังจัดงานประเพณี “ลากพระ-แข่งเรือเพรียว” ชิงถ้วยพระราชทานฯยิ่งใหญ่ 1 -5 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ชาวลุ่มน้ำปากพนัง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่ำวันนี้ (1 ต.ค.63)ได้มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงานประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ที่บริเวณศาลาประชาสันต์ ริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง เทศบาลเมืองปากพนัง

ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 37 มี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดงาน และประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน มีข้าราชการและชาวอำเภอปากพนังจำนวนมากร่วมในพิธี ด้วยความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือเพรียวทั้ง 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง กล่าวว่า เทศบาลเมืองปากพนัง กำหนดจัดงานประเพณีลากพระ และแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2563 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ตามคำขวัญ “อารยธรรมแห่งสายน้ำ เอกลักษณ์งามเมืองปากพนัง”

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.นครศรีธรรมราช เพราะเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นที่ยิ่งใหญ่ สืบทอดมายาวนาน รวมถึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรือเพรียว ทั้ง 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดแข่งขันเรือเยาวชน 8 ฝีพาย การแข่งขันเรือแม่บ้าน การประกวดชุมนุมเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำ และเรือชุดสวยงาม การประกวดขวัญใจชาวเรือ สาธิตการซัดหลุด การสาธิตทำขนมต้ม ขนมพื้นบ้านอื่น ๆ การแข่งขันชกมวยทะเล

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีลากพระ และแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านคุณค่าต่อวิถีชีวิต ด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นงานประเพณีนั้น เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของท้องถิ่นหรือชุมชน เพราะประเพณีต่าง ๆ ได้หลอมรวมเอาวิถีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันถ่ายทอดแสดงถึงภูมิปัญญา ที่จะเป็นเสาหลักสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองในทุก ๆ ด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE