ลากพระทางน้ำ เรือพนมพระในลำธาร วัดพัทธเสมา อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช

4429
views
ลากพระทางน้ำ เรือพนมพระในลำธาร วัดพัทธเสมา

“หนึ่งเดียวในโลก” งานประเพณีลากพระทางน้ำ หรือชักพระวันออกพรรษา วัดพัทธเสมา ประเพณีโบราณที่ชาวบ้านในพื้นที่สืบสานมาอย่างต่อเนื่องในวันออกพรรษาทุกปี ปีนี้เชิญชวนร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดพัทธเสมา ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรือพนมพระโบราณ วัดพัทธเสมา ลานสกา ภาพเก่าถ่ายเก็บจากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ไม่ทราบปี

พระลากวัดเสมา พระลากศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลานสกา เป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาตร เนื้อทอง มีชื่อว่า “พระอิศระชัย” สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน 7 องค์ ซึ่งแยกอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ แต่ไม่รู้ที่มาแน่ชัด ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวัดพัทธเสมา ซึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดใกล้เคียง ต่างทราบกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ใครบนบานขอสิ่งใด มักประสงค์ดังใจหวัง โดยตำนานเล่าว่า

พระอิศระชัย

เมื่อครั้งที่หล่อองค์พระ เกิดมืดฟ้ามัวดิน ฝูงชนชาวบ้านในพิธีเห็นเหตุการณ์ต่างก็วิ่งหนีกลับบ้าน เมื่อแสงสว่างมาก็พากันมาดู ก็ได้เห็นองค์พระหล่อเสร็จแล้ว และมีความสวยงามมาก

จึงพากันเชื่อว่าเทวดาได้ลงทำการหล่อจนเสร็จ และปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อได้กลับคืนมา ด้วยความศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่จะมีการจัดพิธีสมโภชพระลากเป็นพระเพณีทุก ปี คือ เดือนหก และเดือนสิบเอ็ด โดยการสรงน้ำพระ และจัดประเพณีชักพระทางบก และทางน้ำ

ลากพระทางน้ำ เรือพนมพระในลำธาร วัดพัทธเสมา

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวชุมชนริมลำน้ำท่าดี จะมารวมตัวกันที่วัดและอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรชื่อว่า พระอิศระชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ลักษณะพุทธศิลปสมัยอยุธยา อายุหลายร้อยปี ขึ้นประดิษฐานบนเรือพนมพระที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม จากนั้นจะมีการลากเรือพนมพระลงไปในลำคลองและช่วยกันลากพระในลำคลองตามประเพณีแต่โบราณมาอย่างสนุกสนาน

ลากพระทางน้ำ เรือพนมพระในลำธาร วัดพัทธเสมา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE