จัดยิ่งใหญ่งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

2353
views

นครศรีธรรมราช – จัดยิ่งใหญ่งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่ำวันนี้(3 ต.ค.63) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ซึ่งอำเภอทุ่งสงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน- 7 ตุลาคม 2563 มีว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า

งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงเป็นประเพณีที่ได้กระทำสืบเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมช่างฝีมือของท้องถิ่นให้ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และเป็นเวทีในการแสดงผลงานของศิลปินแต่ละแขนง อันเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทางหนึ่งด้วย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานประเพณีชักพระได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดงานนอกจากเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่เยาวชนรุ่นหลังแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดงความรักความสามัคคีความมีพลังของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาถึง 18 ปีแล้ว

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมจัดให้มีการประกวดมากมาย อาทิ ประกวดเรือพนมพระ ขบวนแห่เรือพนมพระจากวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทั้งในอำเภอทุ่งสง อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง ทั้งประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยเกียรติยศของนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางนาที รัชกิจประการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท การประกวดนางสาวทุ่งสง การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกวดแทงต้ม การออกร้านนาวากาชาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และการแสดงบนเวทีกลางของนักเรียนนักศึกษา ศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังมากมาย เป็นต้น

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE