ผู้ว่าฯเมืองคอน ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมซ้ำชาก เร่งวางแผนแก้ปัญหา รองรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 63

1167
views
รับมือน้ำท่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมซ้ำชาก วางแผนแก้ปัญหารองรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 63

วันนี้ (13 ต.ค.63) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอนาบอน นายอำเภอช้างกลาง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำชาก พื้นที่หมู่ที่ 4,8 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน และ หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหารองรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ปี 2563

รับมือน้ำท่วม

สำหรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจาก น้ำระบายไม่ทันและเอ่อล้นตลิ่งจากน้ำในคลองมิน ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำจากอำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง ไปลงแม่น้ำตาปี บริเวณอำเภอฉวาง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แบ่งออกเป็นระยะ 3 ระยะ

1) ระเร่งด่วน โดยการเร่งระบายออกจากพื้นที่

2) ระยะกลาง โดยการก่อสร้างแก้มลิงฝายชะลอน้ำในคลองสาขา เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่คลองมิน และเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

3) ระยะยาว ป้องกันการกัดเซาะ ขุดลอกและกำจัดวัชพืช พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกักเก็บน้ำในคลองมิน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง.

รับมือน้ำท่วม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE