‘คนละครึ่ง’ หลังใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน ต้องใช้จ่าย 150 บาท ทุกวันหรือไม่

4659
views
ไขข้อสงสัย คนละครึ่ง

คนละครึ่ง หลังใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิทุกวัน และไม่ต้องใช้ถึง 150 บาท ต่อวัน ใช้ได้จนครบ 3,000 ถึง 31 ธ.ค. 63

 คนละครึ่ง

โครงการ คนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยภาครัฐจะจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปให้ผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ซึ่งเริ่มใช้จ่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จำกัดเวลาตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เผยว่า เมื่อใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว ท่านมีเวลาใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิทุกวัน และไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิให้ถึงวันละ 150 บาท (ใช้วันละ 10 บาทก็ได้) ซึ่งสิทธิส่วนลดสูงสุดได้รวม คนละ 3,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE