“จุรินทร์” สั่งตรวจสอบราคายางลดลงผิดปกติ ลั่นหากพบฮั้วโดนคุกแน่

1285
views

“จุรินทร์” สั่งกรมการค้าภายใน พร้อมการยางฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคายางที่ได้มีการปรับตัวลดลงผิดปกติ หากพบไม่เป็นธรรมให้ดำเนินคดีเฉียบขาด

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.63 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคายางที่ได้มีการปรับตัวลดลงอย่างผิดปกติ

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

โดยเมื่อวันที่ 6 พ.ย. กรมการค้าภายในได้จัดส่งสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบ ผู้ประกอบการทุกราย ในพื้นที่ จ.สงขลา พบไม่มีการติดป้ายแสดงราคา มีความผิดตามมาตรา 28 ซึ่งได้ดำเนินคดีไปแล้วและหากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะพฤติกรรมจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคา จะมีความผิดตามมาตรา 29 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผลจากการลงตรวจสอบในพื้นที่พบว่าราคารับซื้อน้ำยางสด ในวันที่ 6 พ.ย.63 ทุกจังหวัดในภาคใต้ ปรับตัวสูงขึ้น 2-3 บาทต่อกิโลกรัม

สาเหตุที่ราคารับซื้อน้ำยางสดในภาคใต้ปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์ก่อน เนื่องจากผู้รับซื้อในจ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ลดปริมาณการซื้อลง 40-50% จึงได้มอบหมายให้สายตรวจเฉพาะกิจขยายผลตรวจสอบต่อไปยังพื้นที่ต้นทาง

นายวัฒนศักย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจะได้จัดส่งทีมชุดเฉพาะกิจร่วมตรวจสอบพฤติกรรมลักษณะที่มีการสมคบกันในการกำหนดราคาซื้อหรือลักษณะพฤติกรรมที่ใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรมในการกำหนดราคารับซื้อ ซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายมีพฤติกรรมสมคบกันกำหนดราคา หรือฮั้วราคากันก็จะต้องได้รับโทษอาญาจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากมีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรมก็จะต้องได้รับโทษทางปกครองปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

กรณีที่มีพฤติกรรมทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม ในเรื่องนี้นายจุรินทร์ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบเกษตรกร.

ต้นฉบับ

↗️
SHARE