โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง ร่อนพิบูลย์ มินิมาราธอน 2020

805
views
เดิน-วิ่ง ร่อนพิบูลย์ มินิมาราธอน 2020

นครศรีธรรมราช – โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เดิน-วิ่ง ร่อนพิบูลย์ มินิมาราธอน 2020

นายมนัส ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563นี้ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ จะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2020 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอร่อนพิบูลย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ตลอดทั้งเพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ศิษย์เก่า และโรงเรียนร่อนพิบูลย์ โดยจัดกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร

เดิน-วิ่ง ร่อนพิบูลย์ มินิมาราธอน 2020

มีจุดปล่อยตัวจากบริเวณโรงเรียนร่อนพิบูลย์ ผ่านตลาดร่อนพิบูลย์ เพื่อไปนมัสการพระแม่เศรษฐี ณ วัดร่อนนา และกลับตัวสู่เส้นทางเดิม เพื่อเข้าเส้นชัย ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ และประเภท MINI MARATHON ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนร่อนพิบูลย์ ผ่านตลาดร่อนพิบูลย์ ไปนมัสการพระแม่เศรษฐีวัดร่อนนา ก่อนออกจากวัดร่อนนาแล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่ที่ 7 บ้านนาลึก วัดเทพพนมเชือด และออกจากวัดเทพนมเชือด ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม กลับเข้าเส้นชัย ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์

 

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่โรงเรียนร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075-441141

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE