เมืองคอน ชงของบก่อสร้างถนนพุทธภูมิ พร้อมสะพานข้ามทางรถไฟ วงเงิน 420 ล้านบาท

1869
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ชงของบก่อสร้างถนนพุทธภูมิ ตอน 2 ระยะทาง 4 กม.พร้อมสะพานข้ามทางรถไฟ วงเงิน 420 ล้านบาท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นายรักชาติ บุหงาชาติ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช และนายปริญญา สัคคะนายก ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 15 และนายสถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชุมหารือโครงการก่อสร้างถนนพุทธภูมิ ตอน 2 ร่วมกับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมได้สรุปเป็นประเด็นดังนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 15 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว แต่ให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการปรับแก้แบบแปลนและรายการก่อสร้างตามความต้องการและแบบมาตรฐานของกรมชลประทาน ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีปัญหากรณีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนพุทธภูมิ-ปากพูน-นาพรุ ถึงนครศรีธรรมราช ตอนที่ 1 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 เชื่อมต่อกับถนนท่าชี ถนนศรีธรรมราช(เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) สิ้นสุดที่ถนนเลียบทางรถไฟ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช ก่อสร้างบนแนวคันคลองชลประทาน เป็นถนนสี่ช่องจราจร ส่วนโครงการก่อสร้างถนนพุทธภูมิ ตอนที่ 2 ก่อสร้างต่อจากแนวถนนเลียบทางรถไฟ ไปบรรจบกับถนนนาพรุ-ปากพูน (สาย 4103) หรือถนนสายเบญจม ที่สะพานคลองวังรัก เป็นถนนสี่ช่องจราจร เขตทางกว้าง 35 เมตร ความยาว 4 กิโลเมตร ก่อสร้างบนคันคลองชลประทาน ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟยาว 390 เมตร วงเงินงบประมาณ 420 ล้านบาท เสนอของบก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามเมื่อการก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางเข้า-ออกตัวเมืองนครศรีธรรมราช ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ตลอดแนวสองฝั่งถนนยังสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE