ปีติ “ในหลวง และพระราชินี” ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

1464
views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ที่รถไฟฟ้าสถานีหลักสอง

วันที่ 14 พ.ย. 2563 ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งจากสถานีสนามไชย ไปยังสถานีหลักสอง

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออกจากสถานีหลักสอง ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกร แย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ทักทาย และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ สร้างความปีติกับประชาชน ในขณะเดียวกันพสกนิกรต่างพร้อมใจส่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง จากนั้นทั้ง 2 พระองค์เสด็จฯ กลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง.


ปีติ “ในหลวง และพระราชินี” ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE