เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร ที่มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช

3286
views

 

17 พฤศจิกายน 2563 เพจเฟซบุ๊ก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เผยแพร่ข่าวว่า… วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม และ ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร ณ มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE