เมืองคอน น้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุด ผู้ว่าฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่า

1656
views

นครศรีธรรมราช – เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ด้านผู้ว่าฯ ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะที่ราบลุ่มเชิงเขาหลวงให้เพิ่มความระมัดระวังจากภาวะน้ำป่าไหลหลาก

หลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องมามากกว่า 3 วันได้เกิดทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งจากลำคลองท่าดี ในช่วงบ้านนาป่า ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช น้ำที่ล้นจากตลิ่งได้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นไหล่บ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งถนนหลายช่วงได้ถูกท่วมขังไหลผ่านถนนแต่รถยนต์ยังคงใช้การได้ นอกจากนั้นในพื้นที่สวนยางพาราหลายจุดได้ถูกน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิผลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายไกรสร วิศิษฎ์วงษ์ ผู้ว่าราชก่ารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะที่ราบบลุ่มเชิงเขาหลวงในอำเภอลานสกา พรหมคีรี นบพิตำ ใหห้เพิ่มความระมัดระวังภาวะน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสมบนพื้นที่สูงอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ ขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักชลประทานที่ 14ได้ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้ามาติดตั้งยังลำคลองสายสำคัญที่ไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งผลักดันน้ำกรณีเกิดน้ำหลากทั้งจากมวลน้ำป่า และปริมาณฝนที่สะสมให้ระบายออกจากเขตเมืองให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันได้มีการปฏิบัติการพร่องน้ำในลำคลองสายสำคัญรวมทั้งพื้นที่รับน้ำท้ายเมืองนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำได้มากขึ้น

「 บทความต้นฉบับ 」

น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE