ผู้ว่าฯเมืองคอน กำชับทุกอำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที

1845
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอ ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที เพื่อให้เสียหายน้อยที่สุด

(30 พ.ย.63) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำกำชับนายอำเภอ ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีความเสียหายน้อยที่สุด ต้องระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่เกษตร หรือที่อยู่อาศัยโดยเร็วที่สุด รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหาบ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การเฝ้าระวังดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอสิชล นบพิตำ พิปูนและลานสกา

โดยเฉพาะในช่วงวันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดด้วย อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปข้อมูลมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ 47 ตำบล 227 หมู่บ้าน

นอกจากนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช(ก.ช.ภ.จ.นศ.) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.นาบอน อ.สิชล อ.พิปูน อ.ลานสกา อ.ร่อนพิบูลย์ และอ.จุฬาภรณ์ รวม 45 ตำบล 222 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 3 อำเภอ ได้แก่ อ.สิชล อ.ท่าศาลา และ อ.ชะอวด รวม 11 ตำบล 49 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE