เทศบาลนครฯ ยกธงแดงเตือน เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย

2776
views

น้ำป่าเทือกเขาหลวงเริ่มหลากต่อเนื่องเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกธงแดงเตือน เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ภาวะน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพ หลายจุดในตัวเมืองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะฝนตกต่อเนื่อง-น้ำป่าไหลหลาก

ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ระดับน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำในหลายอำเภอมีรายงานน้ำท่วมขังแล้ว ขณะที่การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สั่งติดตั้งป้ายพร้อมปักธงสัญลักษณ์สีแดง ที่บริเวณสะพานข้ามคลองทุกสายที่ผ่านเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

แจ้งเตือนประชาชนให้สังเกต เฝ้าระวัง และเก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง โดยขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075-345118 ,075-342880 ต่อ 138 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัด นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ในพื้นที่แล้ว จำนวน 7 อำเภอ รวม 45 ตำบล 222 หมู่บ้าน พร้อมกำชับนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที เพื่อให้ตัวเลขความสูญเสียจากภัยดังกล่าวน้อยที่สุด

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE