สาสุข เมืองคอน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม

876
views

วันนี้ (วันที่ 4 ธันวาคม 2563) นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้สถานพยาบาลในอำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม และญาติผู้เสียชีวิต พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง น้ำกัดเท้า และโรคหลังน้ำลด เช่น ฉี่หนู ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหารพร้อมให้มีทีมเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ขอให้สถานพยาบาลทุกแห่ง เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ พร้อมดูแลรักษาประชาชนทั้งในสถานพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและหลังน้ำลด

// งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE