ชื่มชม!! คณะสงฆ์เมืองคอน ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เป็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์

1004
views

“อนุชา” ชื่มชมคณะสงฆ์ ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เป็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนำโดย พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)ที่ได้จัดตั้งโรงทานทำข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขัง และระดับน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถออกไปภายนอกชุมชนหมู่บ้านได้

ถือว่าเป็นการทำความดี ปฏิบัติดี รู้จักแบ่งปัน เป็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือสังคม ในยามที่ประชาชนเดือดร้อน พระสงฆ์ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ต่างออกมาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงสมณสารูป อย่าทำอะไรจนเลยขอบเขตความเป็นสมณะและ ขอพึงตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

SHARE