ผู้ว่าฯเมืองคอน เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกฯ ลงพื้นที่บ้านเนินธัมมัง

5302
views

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย 7 ธันวาคม 2563

วันนี้(6 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีกำหนดเดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง มีการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนกรมประชลประทาน จากนั้นนายกรัฐมนตรีฯ พบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเยี่ยมชมบู๊ธความเสียหายจากอุทกภัย การช่วยเหลือเฉพาะหน้า และแผนการช่วยเหลือระยะยาวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบท ชลประทาน เป็นต้น ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยและมอบสิ่งของ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE