นครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรม ทส.รวมใจทำความสะอาดเมือง

1185
views

ที่ถนนหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทส.รวมใจทำความสะอาดเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) ศูนย์บริหารจัดการป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีการกระจายกำลังคนและรถยนต์ไปเก็บกวาดขยะมูลฝอยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ประชาชนนำมากองสุมไว้เช่น ฟูกที่นอน กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด เสื้อผ้า เป็นต้น ที่ถูกน้ำท่วมสูงได้รับความเสียหายในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นการ่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนการทำความสะอาดบ้านเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังน้ำลด ให้ดูสวยงามสะอาดเช่นเดิม

สำหรับในเขตเขตบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำได้ลดเข้าสู่สภาวะปกติทุกชุมชนแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าว

「 บทความต้นฉบับ 」
นครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรม ทส.รวมใจทำความสะอาดเมือง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE