เมืองคอนยังมีน้ำท่วมขังรวม 10 อำเภอ 40 ตำบล 218 หมู่บ้าน 22 ชุมชน เสียชีวิต 21 ราย

1282
views

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ปี 2563 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขัง รวม 10 อำเภอ 40 ตำบล 218 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ได้แก่ อ.เมือง 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน อ.พระพรหม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน อ.เชียรใหญ่ 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน อ.ชะอวด 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน อ.ปากพนัง 17 ตำบล 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง อ.หัวไทร 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน อ.ทุ่งใหญ่ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน และ อ.ถ้ำพรรณรา 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน มีพื้นที่คลี่คลายอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 13 อำเภอ คือ อ.ลานสกา นบพิตำ สิชล ขนอม ท่าศาลา พิปูน นาบอน ทุ่งสง ช้างกลาง พรหมคีรี ฉวาง และ อ.จุฬาภรณ์

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 6 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 23 อำเภอ 164 ตำบล 1550 หมู่บ้าน 120 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 931,364 คน 328,784 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 21 ราย บ้านพังเสียหายบางส่วน 4,216 พังเสียหายทั้งหลัง 29 หลัง ด้านเกษตรได้รับผลกระทบด้านพืช 123,436 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,080,607 ไร่คาดว่าเสียหาย 258,730 ไร่ ด้านประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 26,209 ไร่กระชังปลา 30,537 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ ได้รับแจ้งสัตว์ตาย/สูญหาย 14,286 ตัว ด้านคมนาคม เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ ถนนกรมทางหลวง 61 สายทาง(ผ่านได้ทุกเส้นทางแล้ว) ถนนทางหลวงชนบท 39 สายทาง ผ่านได้ 38 สายทาง ยังผ่านไม่ได้ 1 สายทาง เส้นทางรถไฟยังมีน้ำท่วมขัง 1 จุด คาดว่า 14 ธันวาคมนี้ จะสามารถเดินรถได้ตลอดสาย ด้านการช่วยเหลือมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล จิตอาสาพระราชทาน และภาคประชาชนจากทั่วประเทศได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือโอนเงินเข้าบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี 487-0-56250-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันโอเชี่ยนนครศรีธรรมราช

ขณะที่ นายนันทน์ธรณ์ บุณยรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 8 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ

「 บทความต้นฉบับ 」
นครศรีธรรมราชยังมีน้ำท่วมขังรวม 10 อำเภอ 40 ตำบล 218 หมู่บ้าน 22 ชุมชน เสียชีวิต 21 ราย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE