ปลัดพม. เร่งช่วยเหลือปชช.บ้านไฟลัดวงจร เหตุน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

1095
views

ปลัด พม. ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่บ้านถูกไฟไหม้ จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ขณะประสบภัยน้ำท่วม

วานนี้ (10 ธ.ค. 63) เวลา 15.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม พม. One Home เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาย อายุ 55 ปี ที่บ้านเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟไหม้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลังในพื้นที่ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 10,000 บาท และเงินช่วยเหลือตามระเบียบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ 18,000 บาท

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจหญิงชรา อายุ 89 ปี พิการตาบอดและทางการเคลื่อนไหว ที่บ้านเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟไหม้บ้านจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในพื้นที่ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ เงินปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 40,000 บาท เงินปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือตามระเบียบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ 18,000 บาท นอกจากนี้ ได้มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 1 คัน

นายพัชรี กล่าวว่า ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือประสบภัยพิบัติต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

「 บทความต้นฉบับ 」
พม. เร่งช่วยเหลือปชช.บ้านไฟลัดวงจร เหตุน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE