เมืองคอน เร่งระบายนำ้ท่วมขัง พร้อมรับสถาณการณ์มรสุมในช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม นี้

943
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์มรสุมในช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม นี้

วันนี้(11 ธ.ค.63) นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการระบายของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบางไทร ต.บางศาลา อ.ปากพนัง ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วจำนวน 6 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่อง พร้อมเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่องนอกจากนี้ได้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำขึ้นสุดทุกบาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอปากพนัง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำจุดสุดท้ายที่ไหลมาจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พระพรหม และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะระบายออกแม่น้ำปากพนัง ลงสู่ทะเลอ่าวไทย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งรัดให้มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอปากพนังโดยเร็วที่สุด จึงได้มอบหมายให้ตนลงไปติดตามดูแล เฉพาะที่ประตูระบายน้ำบางไทรแห่งนี้ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 8 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง แต่ในภาพรวมกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่าง ๆในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนัง ทั้ง อ.ปากพนัง เชียรใหญ่ รวมทั้งในส่วนของ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งระบายน้ำรวม 71 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 52 เครื่อง

ซึ่งจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าระกำ อ.ปากพนัง ทราบว่าการระบายน้ำเป็นไปด้วยดี ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำได้ช้า เนื่องจากต้องปิดประตูระบาย ทำได้เพียงใช้เครื่องสูบน้ำเท่านั้น แต่ในช่วงที่น้ำทะเลลงเจ้าหน้าที่ก็เปิดบานประตูระบายน้ำและเดินเครื่องผลักดันน้ำในทันที คาดว่าอีกไม่กี่วันระดับน้ำก็จะลดลงอยู่ในสภาวะปกติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ สำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำ พื้นที่แก้มลิงที่เพียงพอกรณีมีมรสุมลูกใหม่เข้ามาด้วย

ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็เช่นเดียวกันต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร อย่าประมาท เพราะในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเราได้สูญเสียชีวิตถึง 21 คน.

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE