คณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิริโสภณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

1417
views

คณะศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิริโสภณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(13 ธ.ค.63) เวลา 15.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิริโสภณ (ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.8) อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก/อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดวังตะวันตก ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช มีมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ญาติโยม และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับพระเทพสิริโสภณ(ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.8) เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2482 ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2504 ด้านการศึกษา พ.ศ. 2510 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) และได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ด้านสมณศักดิ์ พ.ศ. 2510 เป็น เปรียญธรรม 8 ประโยค ปี 2539 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่พระสิริธรรมราชคณี ปี 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชปฏิภาณโสภณ ปี 2549 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพสิริโสภณ
ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(มหานิกาย) และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระเทพสิริโสภณ เป็นพระเถระที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเคารพและศรัทธา ด้วยคุณูปการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการประยุกต์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีนามเดิมว่า ภากร จารุพันธ์ เป็นบุตรคุณพ่อดอม และคุณแม่นิ่ม จารุพันธ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2482 ที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ครอบครัวประกอบอาชีพชาวสวน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดคีรีวง แล้วเข้าพิธีบรรพชาที่วัดสมอ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2497 มีพระครูกาเดิม วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาย้ายไปจำวัดที่วัดเสมาเมือง แล้วไปอยู่ที่วัดวังตะวันตก เพื่อเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2497- 2500 จนสอบไล่ได้นักธรรมเอก และเดินทางไปศึกษาต่อที่สำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยจำวัดที่วัดอินทราวาส หรือวัดท่ามิหรำ จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในปี 2503

ต่อมาเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2504 ที่พัทธสีมาวัดสมอ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มีพระครูวัตตปาโมชช์ เจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูญาณธราภรณ์ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ประสาน อนาลโย วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “ฐิตธัมโม”มีความหมายว่า “ผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

ภายหลังอุปสมบท ได้ไปจำพรรษาที่วัดอินทราวาส เพื่อเรียนภาษบาลีต่อที่จังหวัดพัทลุง จนสามารถสอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยคในปี 2510 ได้มาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดมุมป้อม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สอนเป็นเวลา 2 ปี(พ.ศ.2508-2509) จึงเดินทางเข้าไปกรุงเทพฯ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จนจบการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เมื่อเรียนจบได้มาเป็นครูสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยระยะเวลาหนึ่ง ก่อนเดินทางกลับมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคใต้ เป็นเวลา 3 ปี

ต่อมาเดินทางไปยังประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย มาสอนหนังสือที่วัดแจ้งอีกครั้ง เป็นเวลากว่า 1 ปี และย้ายอยู่จำพรรษาที่วัดวังตะวันตก ปี 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก ปี 2530 รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ปี 2538 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระเทพสิริโสภณ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สิริอายุ 81 พรรษา 59

// ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE